ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رای

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم..

باسلام من سوالی داشتم

اگر مهریه با اجبارشوهر وامر به اینکه زندگی خوبی خواهیم داشت بعد از اون،بخشیده شود با دفتراسناد ولی بعدش همسر شروع به بدخلقی کند من بخوام طلاق بگیرم آیا مهریه را می تونم برگردانم؟.

0
رها 2 ماه 42 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse