با سلام بنده از شرکت ساختمانی که حق و حقوق بنده را ندادند ش

پرسش

با سلام
بنده از شرکت ساختمانی که حق و حقوق بنده را ندادند شکایت نمودم و پس از حکم اداره کار،به دادگاه ارجاع شد و پس از مهلت 10 روزه بازهم مدیرعامل آن شرکت اقدامی ننمود و حالا دادگاه برای توقیف اموال از من خواسته که معرفی اموال کنم و من با توجه به کارگاه ساختمانی ،نمی دانم که چه چیزی را برای توقیف اموال معرفی کنم .مدیر عامل آن شرکت در تهران بوده و بنده فقط شماره ملی و شماره حساب شخصی ایشان را دارم که دادگاه این مورد را بخاطر شکایت بنده از شرکت با اینکه من روزنامه رسمی شرکت را به ایشان نشان دادم و مدیر عامل با تک امضاء صاحب اختیار میباشد قبول نکردند.

0
davidtubestrea 3 ماه 98 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse