با سلام من چند وقت پیش سوار موتور به رانندگی دوستم بودم ک

پرسش

با سلام

من چند وقت پیش سوار موتور به رانندگی دوستم بودم ک تصادف کردیم بعد اورژانس مارو برد ومن رو بعنوان راننده مشخص کرده! بعد اندکی بهبودی به کلانتری رفتم جهت تکمیل پرونده و دوستم جلوی سروان کلانتری قبول کرد ک راننده بوده! واظهارتش رو انگشت زد و در دادگاه هم همین طور. ولی الا بیمه میگه داخل برگ اورژانس تو راننده مشخص شدی.الا من باید چیکار کنم؟(ماشینی که باهش تصادف کردیم گروه بوده و چند نفر هستن که دیدن راننده من نبودم)

0
محمد 3 ماه 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse