با سلام ..حدود شش سال که ازدواج کردم و به دلیل اختلاف با خان

پرسش

با سلام ..حدود شش سال که ازدواج کردم و به دلیل اختلاف با خانواده شوهرم ، شوهرم حاضر به بچه دار شدن نیست ، و خانواده شوهرم هم راضی نیستن ، میخواستم برای طلاق اقدام کنم …متن دادخواست رو چطور تنظیم کنم ؟

0
مریم 7 روز 6 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse