با سلام .. دختری 24 ساله هستم از توابع شهر تهران…. خان

پرسش

با سلام .. دختری 24 ساله هستم از توابع شهر تهران…. خانواده ای بسیار سخت گیر دارم ک بسیار مرامتحت فشارفقرار میدهند. وواز طرفی هم همیشه غیر عادی بودم زیرا یک ترنس هستم و میدانم انها بزودی مرا شوهر خاهند داد، میخاهم بدانم ایا بعد ازاخروج از خانه بدون اطلاع انها امکان هست ک بتوانند مرا بازگردانند؟ من شاغل نیستم و خانه اب از خود ندارم

0
Hamed73 3 ماه 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse