سلام.اینجانب یک ماه پیش آپارتمان صفر خریداری نموده ام.نصف مب

پرسش

سلام.اینجانب یک ماه پیش آپارتمان صفر خریداری نموده ام.نصف مبلغ را پرداخت نموده ام مابغی مقرر گردید طی چک هنگام انتقال سند در دفتر خانه پرداخت گردد.در قرارداد عدم پاس شدن چک مساوی فسخ قرارداد و پرداخت ۴۰ میلیون به فروشنده ذکر گردید.از بدو ورود به منزل ایرادات آپارتمان مشخص گردید که یکی نشت آب از سرویس بهداشتی به طبقه پایین بود که حدود بیست روز زمان برد و با تخریب کف و …توسط فروشنده برطرف شد.دیگری خرابی کنتور آب بود که علیرغم پیگیری های متعدد نتیجه ای نداشت.ایراد اساسی دیگر هنگام نصب اسپیلیت مشخص شد که لوله تخلیه آب دچار گرفتگی می باشد و باید دیوار تخریب گردد.حال زمان انتقال سند در دفترخانه فرا رسیده.چگونه میتوانم تا برطرف شدن کامل این عیوب از حضور در دفترخانه و تسویه حساب امتناع نمایم که طبق قرارداد خسارتی شامل حال من نشود

0
pouyanbehroozi 3 ماه 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse