سلام.من دو سال پیش اپارتمانی را اجاره کردم به متراژ ۵۴ متر ک

پرسش

سلام.من دو سال پیش اپارتمانی را اجاره کردم به متراژ ۵۴ متر که در اجاره نامه نیز ذکر شده.و ان را بعد از یکسال مجدد تمدید کردم. حال بعد از گذشت این زمان متوجه شدیم که این واحد ۵۴ متر نبوده و ۴۴ متر است طبق سند خانه که در ان موقع حاضر نبود و به تازگی اماده شده.
حالا پرسش من این است که موجر باید به ما خسارت بدهد به دلیل ده متر کوچک بودن ملکش یا نه.
باید چگوته اقدام کنم؟
با تشکر

0
امیرعلی 6 ماه 75 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse