سلام من پزشک عمومی هستم.۲سال پیش درزمان طرح دریک روستای نیمه

پرسش

سلام من پزشک عمومی هستم.۲سال پیش درزمان طرح دریک روستای نیمه مجهز یک پیرزنی راآوردند که کاهش سطح هوشیاری داشت با فشارخون بالا.چون هوشیارنبود قرص نمیشداستفاده کند به پرستارگفتم رگ بگیرد که اوگفت نمیتوانم رگ بگیرم.بدون هیچ اقدامی فقط یک قرص گذاشتم توی دهنش وباآمبولانس فرستادمش بیمارستانی که نیم ساعت یاچهل وپنج دقیقه فاصله داشت.بعدهاازپرسنل آن بیمارستان که آشنای من بودند شنیدم که خیلی عصبانی بودن وگویا مرامقصرمرگ آن مریض میدانستند.ازآنهاسوال کردم گفتند باید میگفتی زمینگیراست و درشرح حالش مینوشتی.حالا من نمیدانم چقدر درمرگ آن مریض مقصربودم وآیاراهی هست که جبران کنم.

ممنون

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
کلثوم 3 ماه 72 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،می توانید خودتان پیگیری کنید واگر خودتان را مقصر می دانید دیه ایشون را پرداخت نمایید ولی بهتر است بدانید برای شما هم مجازاتی در نظر گرفته میشود.

    برای مشاوره حقوقی به صورت تلفنی می توانید از تلفن ثابت خود با 9099071439 تماس بگیرید.
    برای مشاوره حقوقی از موبایل خود نیز می توانیدیک بسته مشاوره حقوقی را از لینک زیر انتخاب کنید و آنلاین پرداخت کنید
    مشاوره حقوقی تلفنی با موبایل پرداخت آنلاین

    پس از سفارش و پرداخت آنلاین یکی از مشاوران حقوقی ما با شما تماس خواهد گرفت و مشاوره حقوقی ارائه می دهد

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse