سلام میخواستم مقدارمهریه ای که درسال1356شمسی70000ریال بوده.د

پرسش

سلام میخواستم مقدارمهریه ای که درسال1356شمسی70000ریال بوده.درامسال یعنی سال1397چقدرمیشود که به همسرم بپردازم
باتشکرازنیشابوردعاگوی شماعبادی

0
001335 3 ماه 106 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse