سلام. وقت بخیر حدود دو سال پیش پدر من پارکبان بودند . یکی ا

پرسش

سلام. وقت بخیر
حدود دو سال پیش پدر من پارکبان بودند . یکی از صاحب ماشین ها پول خود را پرداخت نمیکند و با پدرم درگیر میشود و هتاکی میکنند و در آخر پدر من دچار ضربه مغزی میشود که به بیمارستان منتقل میشوند و بعد از گذشت دو سال دیه ای معادل ۱۵% توسط ضارب به پدر من پرداخت میشود. اکنون بعد از گذشت این همه وقت ضارب از پدر من شکایت نموده و پدر من به دادگاه احضار می شود.
قابل ذکر است که پدر من بعد از ضربه مغزی دچار فراموشی، پرخاشگری، عدم کنترل ادرار هست و خودش به تنهایی قادر نیست امورات خود را انجام دهد. حتی خودش بتنهایی نمیتواند به دادگاه برود. ضارب قبلا ادعا کرده بود که پدر شما قراربود از من پولی نگیره و من مهمان یکی از مغازه دارهای آن منطقه بودم و پدر شما جلوی زن و فرزندانم فحاشی( فحش ناموسی) کرد و مرا تحریک کرد.( هرچند میدانم اگر پدر من هتاکی کرده باشد قطعا ضارب نیز اینکار را کرده).این در حالیست که پدرم حتی از روز واقعه چیزی بخاطر نمی آورد و ممکن است ضارب افرادی را بعنوان شاهد بگیرد ( در آن منطقه ضارب اقوام و آشنایان زیادی دارد)
سوال من اینست که ضارب از چه شکایت کرد و آیا ادعای او به جایی می رسد؟
دکتر روانپزشک پدر من میگوید شاید اگر اعتراض کنید دیه ی بیشتری بگیرید چون پدر شما کاملا از کار افتاده شده است.ولی من بدلیل دردسرهای عظیم دادگاه و …. اقدامی انجام ندادم ولی حالا با این شکایت ضارب کمی انگیزه ام برای شکایت مجدد بیشتر شده است.
لطفا راهنمایی ام کنید.
ممنون

0
راضی 3 ماه 54 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse