سلام وقت بخیر یک سری جزیات پزشکی قانونی رو میخام برام تقریبی

پرسش

سلام وقت بخیر یک سری جزیات پزشکی قانونی رو میخام برام تقریبی حساب کنید حادثه بیای خانمم بوده که در تصادف ضربه مغزی شده  ممنون از لطفتون

۱شکستگی استخان گیجگاهی جمجمه راست.منقله

۲تجمع خون در فضای خارج سخت شامه و تحت انکبوتیه در قسمت اهیانه و گیجگاهی سمت راست سر

۳جراحت حارصه ارنج چپ

۴شکستگی ۵درصد سطح نمایان دندان قدامی بالا سمت چپ

۵بالاو۲درصد سطح نمایان دندان قدامی بالا سمت راست

۶کاهش سطح هوشیاری شدید

۷پارگی پرده گوش راست

۸اسیب نسج مغزی در ناهیه لوب گیجگاهی و اهیانه مشهود است

۹نامبرده جهت تخلیه خون از جمجمه تحت عمل جراحی باز کردن جمجمه(کرانیوتمی) قرار گرفته است.

بی ضحمت حدود درصد دیه رو بگید.

 

 

0
کاوه روشنی پور 3 ماه 56 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse