سلام.پدرم بازنشسته علوم پزشکی است.و یک برادر دارم که متاهل ه

پرسش

سلام.پدرم بازنشسته علوم پزشکی است.و یک برادر دارم که متاهل هست ولی هیچوقت نتوانسته کار درستی پیدا کنه و اکثر اوقات هم مریضه و تو هزینه های زندگیش مشکل داره.آیا هیچ راهی هست که بهد از ۱۲۰ سال و فوت پدر مستمری پدر به پسر برسه؟…

0
Kaffash 3 ماه 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse