من و یکی از دوستانم قصد شراکت در امر تهیه غذا داریم،بدین صور

پرسش

من و یکی از دوستانم قصد شراکت در امر تهیه غذا داریم،بدین صورت که من اشپز هستم و در خانه برای شرکتها غذا درست میکنم،ایشون بنا بر تبهر من توو اشپزی تبلیغات انجام دادن و مشتری پیدا کردن،الان من توو خونه خودم و با مواد اولیه که خودم تهیه میکنم برای مشتری ایشون غذا درست میکنم،سود بین ما چه جوری باید تقسیم بشه؟

0
مولایی 3 ماه 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse