ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبورتان را فراموش کرده اید؟ لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید. شما یک لینک را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد که با آن می توانید پسورد جدیدتان را ریست کنید.

ارسال پرسش

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام می توانید تمامی پرسش ها را مدیریت کنید، اگر اشکالی در یک پرسش بوده آنرا ویرایش کنید، و از تمامی مزیت های یک کاربر عضو بهرهمند شوید.

توافق زوجین (طلاق توافقی)

درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاهباید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اینموارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء درمراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد
توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاهمنعکس می کند (ماده 26 قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1392)
در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام واگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند (ماده 26 قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1392)
زمان انصراف از طلاق توافقی:
1 .مطرح بودن تقاضای طلاق در مرکز مشاوره (عدم صدور گواهی عدم امکان سازش و دادگاه تصمیم خود را اتخاذ نکرده) : اعالم انصراف نافذ است و مانع صدرو گواهی عدم سازش می گردد
2 .بعد از صدور گواهی عدم سازش: اعالم انصراف یک جانبه دشوار است زیرا گواهی امکان سازش به هریک از زوجین اختیار می دهد که آن را در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه و طبق مقررات و تشریفات قانونی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را درخواست کند
3 .توافق زوجین در اعالم انصراف: زوجین می توانند با توافق اعالم انصراف نمایند و در این صورت گواهی امکان سازش اعتبار خود را از دست می دهد
4 .عدم ارائه گواهی عدم سازش به دفترخانه توسط زوجین: در صورت عدم ارائه در مهلت مقرر سه ماه توسط زوجین یه دفترخانه گواهی عدم سازش اعتبار خود را از دست می دهد طلاق توافقی رجعی است یا بائن:

  •  اگر طلاق توافقی در قالب خلع یا مبارات باشد: تا وقتی که زن رجوع به عوض(فدیه) نکرده است باین محسوب است و در صورت رجوع زن به عوض در ایام عده مرد هم می تواند به طلاق رجوع کند (بند 3 ماده 1145 ق.م)
  •  طلاق توافقی بدون حصول شرایط خلع و مبارات: طلاق در این فرض بر اساس توافق زوجین واقع شده، رجوع به اراده یک جانبه شوهر نقض غرض و غیرمعقول است، از طرفی چون اصل در طلاق قابل رجوع بودن آن است طلاق مزبور قابل رجوع با توافق زوجین است

درباره نیکنام

نظرات ( ۲ )

  1. بنام الله خالق بیهمتا وسلام وصلوات برحضرت محمدص وخاندان مطهرشان باتوجه به طلاقی توافقنامه وپرداخت مبلغ۵۵میلون تومان جهت نگهداری هدیه وامانت الهی ام که بنده قادرویارای نگهداری بنحواحسن فرزندپسر۵ساله ام بودم بدلیل کهولت سنی پدرم وعاجزازورجه وورجه های طبیعی دلبندم واگذارنمودیم برهمسرسابق لازم بذکرطلاق بادخالت پدرزن سابق وتوجیهات بهرطرق ممکن که همه درحسرت زندگیمان بودندشارژازانرژی مثبت وشوروشوق وعشق وعاطفه ومهرومحبت ازسوی الله واینکه همیشه پرتوالهی درزندگیمان جاری بودحسودان تفرقه افکنان عیب جویان که عیبجویی دراسلام ظلم محسوب میگردددرآخرین دادنامه یاتوافقنامه باتوجه به اینکه زمان ومدت ملاقات ذکرنشده بودقریب به یکونیمسال هفته ای چهارساعت پنجشنبه هادرملاقات ودیدارباامانت الهی ام که حق بنده هستش روممانعت بهرطرق ممکن دروغگویی دلسردنمودن فرزندم وعنادورزیشان نزدیک یکماهه که بااحساسات وخصوصیات اخلاقی ام ام آشناهستندسعی درآشفتگی وآشوب روحی روانی ودلواپسی ام که قسمشان دادم بردین وایمان بقرآن  به خون امام حسین ع که تانابودی آخرین ظالم درجهان اثرگذارخواهدبودومددازحق بودن امام علی ع  که ازسه شخص همسرسابق وپدرونامادری اش که آیاکسی نیست بخاطردین وایمانتان یه خبری ازحال واحوال فرزندم به بنده بدهندوچون هم حق بنده مشتمل براینکه امانت الهی بنده هستش حقانیت حق تعالی رلنیزپایمال نمودندماهفته ای چهارساعت درملاقات باهم همبازی عشق بازی دلدادگی آرامش میگرفتیم وبنده این ممانعت ملاقات بافرزندم رابعداین اوصاف جنایت تلقی میکنم حتی ازسه نفرشان درخواست دیدن وصحبت درفضای مجازی روهم دریغ نمودندالان دراوج افسردگی وده کیلولاغرشدم ازین حیث یعنی زورگویی توام باهرآنچه برتوجیهات دروغین به جهت خواری بنده که رستاخیزخاری بزرگ برعذابشان خواندم ولازم بذکرکه فرزندم فرمودبابابه تومیگویندبابات دیوانه والاغ است واین است حقانیت حق تعالی که درلحظه اش برلسان فرزندم جاری ساخت وفرمودبابامنم گفتم بابامهربونه( الله الکافی الله الحسیب الله المنتقم)بنده راازاین تشویش روح وروان میتوانیدبدون مراجعه به دفاترقضایی وشوراهاو….بانامه ای ازمقامات بالامستقیم بدون واسطه برجلوچشمان پدرزن و….که مهری باشدکوبیده شده براین ملعبه بازیهای بچگانه وادراکشان طبق روال هفته ای چهارساعت پنجشنبه هارادستوری قاطعانه که حرفی وتوجیهات نتراشیده ونخراشیده دردست بنده باشدبرای ملاقات چهارساعت روباهمبازی وازین سن ترغیب به نمازش میکنم وبرایش درکادویی که به بلوغ ذهن وجسم برسدقرآن زیبایی بامعانی فارسی وجانمازوتصویرشان راازکاشان برروی فرش ترسیم وبافتندوتابلویی بزرگ ازکهکشانهاکه شبنماهست بزرگ بشه فالله خیرحافظاوهوارحم الراحمین برایش اعطاخواهم نمودواگرپیش بنده تشریف داشت تربیتی که درخوروشایسته الله می بودبه انجام میرساندم تاتحصیلات عالی اش عاجزانه درخواستی که طبق روال چگونه بودرابراستواری اش ازداشتن پدرمحروم وروح روانش رابمانندبنده خدشه دارنکننددرپناه خالق بیهمتاالتماس دعاوباتشکرازبذل توجهتان۰۹۳۶۹۴۱۷۵۰۶علی حجازی

  2. باسلام.من و همسرم توافقی داریم از هم جدا میشیم و توی شرایط قید شده بود که از تمامی شکایتهای کیفری و پرونده های حقوقی گذشت کنیم.حالا من علیه ایشون ی پرونده باز کیفری داشتم.آیا دوباره میتونم تشکیل پرونده بدم بعد از طلاق و دوباره علیهشون شکایت کنم؟

Leave a reply

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )