پرسش
ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم... پدر بنده فوت کرده مادر بزرگم می خواهد حق السهم از ارثیه خودش را قبل از انحصار ...
خواندن ادامه پرسش
1 روز 5 نمایش 0

پرسش
پدر76 ساله ام با فوت مادرم قصد ازدواج مجدد با دختري 45 ساله از يكي از روستاها را داشته و بدون گرفتن جهيزيه قصد دادن يك دانگ از خانه مسكوني را دارد فقط به شرطي كه تا زمان حيات اين ...
خواندن ادامه پرسش
1 هفته 22 نمایش 0

پرسش
سلام پدرم چند سال آخر عمر بيمار بودند و در خانه توسط مادر و يكي از خواهرانم مراقبت مي شد. پدر دو سال قبل از فوت به همراه مادر و آن خواهرم به بنگاه املاك مراجعه كردند و پدرم دو ...
خواندن ادامه پرسش
3 هفته 21 نمایش 0

پرسش
سلام مادر من یک خانه مسکونی دارن که وام از بنیاد شهید گرفتن و شش تا هم فرزند دارن که میخوان این خونه رو به اسم برادرم بزنن که وضعیت مالی خوبی نداره ولی با مشکل روبرو شدن وکالت نامه ...
خواندن ادامه پرسش
3 هفته 37 نمایش 0

پرسش
با سلام اینجانب سال 1392 سهم الارث خود را در ازای پول و ماشین آلات به مادرم واگذار کرده و مبایعنامه ای نوشته و اسناد آن شماره چکها در آن سال در مبایعنامه ذکر شده ولی سند انتقال پیدا نکرده.
خواندن ادامه پرسش
3 هفته 61 نمایش 0