ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبورتان را فراموش کرده اید؟ لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید. شما یک لینک را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد که با آن می توانید پسورد جدیدتان را ریست کنید.

ارسال پرسش

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام می توانید تمامی پرسش ها را مدیریت کنید، اگر اشکالی در یک پرسش بوده آنرا ویرایش کنید، و از تمامی مزیت های یک کاربر عضو بهرهمند شوید.

نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

نمونه بعضی از انواع قراردادهای بیمه

نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

**********

 

شماره قرارداد عمر:

تاریخ صدور:

تاریخ شروع:

تاریخ انقضاء:

تعداد بیمه شدگان:

حق بیمه سالانه: ……………………… ریال

بین شرکت ……………….. به نشانی تهران، خیابان ………………………………… که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه ………………………. که بیمه گر نامیده می شود قرارداد زیر منعقد می گردد:

ماده اول: موضوع این قرارداد عبارت است از بیمه عمر زمان فوت به هر علت کارکنان بیمه گزار:

ماده دوم: سرمایه بیمه عمر زمانی هر یک از بیمه شدگان مبلغ ………………….. ریال می باشد.

ماده سوم: شروع بیمه برای هر یک از کارکنان فعلی بیمه گزار و برای کارکنانی که در آینده استخدام خواهند شد تاریخ مندرج در الحاقی تایید پوشش بیمه ای آنان می باشد.

تبصره 1- بیمه گر می تواند با انتخاب خود از تعدادی از کارکنان متقاضی معاینات پزشکی بعمل آورد و سپس آنها را قبول یا رد نماید و نیز مختار است با اعمال نرخ اضافی آنها را تحت پوشش قرار دهد بهر حال شروع و اعتبار پوشش بیمه ای هر یک از کارکنان پس از تایید کتبی بیمه گر طی الحاقی می باشد.

ماده چهارم: حق بیمه سالانه هر یک از بیمه شدگان جهت بیمه عمر زمانی مبلغ …………………. ریال می باشد که می باید از طرف بیمه گزار به صورت یکجا به بیمه گر پرداخت شود.

تبصره: ضرب الاجل پرداخت حق بیمه هر یک از بیمه شدگان حداکثر به فاصله 15 روز از تاریخ دریافت الحاقی تایید پوشش آنان توسط بیمه گزار می باشد.

ماده پنجم: بیمه گزار موظف است لیست مشخصات کارکنان مشمول بیمه را شامل ردیف، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه برای بیمه گر ارسال نموده و هر ماه نیز صورتی از کارکنان خود را که در نظر دارد جدیدا تحت پوشش قرار بدهد(استخدام جدید) و یا از آن خارج نماید(استعفاء، انتقال و یا بازنشستگانی که از پوشش خارج می گردند و …) جهت بیمه گر ارسال نماید.

تبصره1: شروع بیمه آن دسته از کارکنان جدید که بعد از امضای قرارداد به استخدام بیمه گزار درآمده اند از تاریخ دریافت نامه توسط بیمه گر خواهد بود.

تبصره2: ضرب الاجل ارسال اسامی کارکنان حذفی حداکثر 15 روز از تاریخ حذف می باشد و چنانچه تغییراتی خارج از ضرب الاجل فوق به بیمه گر اعلام گردد تاریخ موثر برای صدور الحاقی خروج بیمه شده از پوشش بیمه ای حداکثر به 15 روز قبل از تاریخ بیمه گزار(اعلام تغییرات) انتقال می یابد.

ماده ششم: تسویه حق بیمه الحاقی های صادره مربوط به تغییرات در طول مدت قرارداد، اعم از افزایش یا کاهش تعداد بیمه شدگان بر اساس تعرفه کوتاه مدت بیمه مرکزی ایران و همزمان با حق بیمه سایر بیمه شدگان انجام خواهد شد.

ماده هفتم: در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان، بیمه گزار موظف است مراتب را کتبا و ظرف مدت حداکثر 15 روز از تاریخ اطلاع به بیمه گر اعلام و متعاقبا مدارک ذیل را ارسال نماید.

الف: در صورت فوت

  • اصل یا فتوکپی تایید شده خلاصه رونوشت وفات(گواهی فوت) صادره از طرف اداره آمار.
  • گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.
  • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.(در مواردی که فوت ناشی از حادثه باشد).

تبصره1: در مواردی که فوت در اثر حوادث ناشی از رانندگی، توسط بیمه شده باشد گواهینامه رانندگی مجاز راننده وسیله نقلیه مورد لزوم می باشد.

تبصره2: در موارد استثنایی و دوری از مرکز که امکان اطلاع فوری مقدور نمی باشد، مدت زمان اطلاع به بیمه گر سی روز تعیین می گردد.

تبصره 3: حوادث منجر به فوت ناشی از ادوات عمل نشده باقیمانده از آثار جنگ تحمیلی نسبت به کلیه بیمه شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بیمه می باشد.

ماده هفتم: بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه و انجام تعهدات بیمه گزار مندرج در این قرارداد متعهد است سرمایه های موضوع ماده دوم این قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بیمه گزار پرداخت نماید تا به ذینفع قانونی آن تادیه گردد.

ماده نهم: حق بیمه هایی که بابت این قرارداد به بیمه گر پرداخت می گردد قابل استرداد نمی باشد مگر در مواردی که اشتباهی در محاسبه رخ داده باشد.

ماده دهم: حداکثر سن قابل پذیرش کارکنان بیمه شده هنگام وقوع خطر مشمول این قرارداد 65 سال تمام می باشد.

بنابراین بیمه گر نسبت به کسانی که سن آنها از ارقام یاد شده در موارد مربوطه بیشتر باشد هیچگونه تعهدی ندارد.

ماده یازدهم: مدت این قرارداد یکسال از تارخ شروع آن است و هر یک از طرفین می توانند یکماه قبل از پایان مدت قرارداد، نظر خود را نسبت به فسخ و یا تجدید نظر در نرخ و شرایط قرارداد به طرف دیگر اعلام نماید در غیر اینصورت قرارداد با همین شرایط و با صدور برگ الحاقی به مدت یکسال دیگر تمدید خواهد شد.

ماده دوازدهم: نسبت به مواردی که در این قرارداد ذکر نگردیده است بر طبق شرایط عمومی بیمه عمر جمعی شرکت سهامی بیمه ایران و قانون بیمه رفتار خواهد شد.

*********

 

درباره نیکنام

Leave a reply

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )