آیا دادگاه خانواده صلاحیت ورود جهت اظهار نظر در اجبار و اکرا

پرسش

آیا دادگاه خانواده صلاحیت ورود جهت اظهار نظر در اجبار و اکراه سند عادی بذل مهریه دارد یا باید جهت بررسی اجبار و اکراه ادعایی زوجه قرار اناطه صادر شود و در دادگاه عمومی حقوقی بررسی شود ؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
akbar 2 هفته 16 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام.تشخيص اصالت اسناد در دادگاه صلاحيت دار مورد بررسي قرار مي گيرد

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse