آیا هنگام طلاق زن چنانچه مرد دین تقسیم اموال داشته باشد از ه

پرسش

آیا هنگام طلاق زن چنانچه مرد دین تقسیم اموال داشته باشد از هر آنچه که به مرد ارث رسیده یا هبه شده سهم میبرد؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
mgha2111 2 هفته 12 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام،اگر مرد مالی داشته باشد چه ارث و چه هبه بله زن می تواند به جای مهریه توقیف نماید

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse