ازطریق شورای حل اختلاف افت ماشین رو بگیرم.

پرسش

سلام یه آقایی بام تصادف کرد وخودش مقصر بود وحاضرنشد بام بیاد بیمه دومن خودم ماشینم رو بردم صافکار آیا غیر از هزینه ی صافکار ماشین که یارو بم میده میشه ازطریق شورای حل اختلاف افت ماشین رو بگیرم.

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
حیدر آلبوغبیش 1 هفته 19 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. بله بستگی به مدل ماشین شما دارد

    اگر از طریق کارشناس متخصص تایید شود که ماشین شما افت قیمت داشته بله می توانید دادخواست مطالبه افت قیمت را بدهید

    ماشین های ثفر کیلومتر و کمتر از حداکثر دو سال کارکرد شامل افت قیمت می شوند و این مبلغ را بیمه پرداخت نمی کند و با دادخواست افت قیمت از خود شخص می توانید بگیرید

    این افت قیمت بر اساس هر تکه و میزان خسارت وارده توسط کارشناس بررسی می شود

    همچنین شما باید کروکی پلیس را حتما داشته باشید و اگر پلیس در صحنه نیامده باشد، آن شخص می تواند تصادف را انکار کند حتی اینکه شما ماشین را صافکاری کرده اید

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse