ایامیتونم  شکایت کنم?لطفاراهنماییم کنید

پرسش

سلام من جوشکارگازم سرساختمان بینی ام شکسته برای پیمانکارگازکارمیکنم ایامیتونم  شکایت کنم.لطفاراهنماییم کنید.

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
سعید 1 هفته 11 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،بله می توانید از پیمانکار شکایت کرده و دیه را ازایشان مطالبه نمایید.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse