ایا این نوشته اعتباری دارد و برادر ما میتواند دو دانگ آنرا تصاحب کند

پرسش

سلام پدر بنده چندسال پیش دو دانگ از مغازه اش را که در اجاره او بوده است به برادرم که در آنجا کار میکرده نوشته و واگذار نموده البته سه شاهد هم امضا کردند و الان پدر بنده فوت کرده اند . البته بعد از چند سال طی قراردادی صاحبان مغازه مقرر شد سند مغازه را به نام پدرم بزنند حالا با توجه به اینکه در آن زمان مغازه فاقد سند بوده ایا این نوشته اعتباری دارد و برادر ما میتواند دو دانگ آنرا تصاحب کند.

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
علی 2 هفته 16 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام.بله دارای ارزش واعتبار می باشد و می تواند از شما و بقیه ورثه بگیرد و سند تنظیم کند.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse