باسلام اطفا بفرمایید چگونه مهریه زن بعد از فوت شوهر محاسبه م

پرسش

باسلام اطفا بفرمایید چگونه مهریه زن بعد از فوت شوهر محاسبه میشود و برای اینکار زن باید به دفتر ثبت ازدواج که سند ازدواج انجا صورت گرفته مراجعه نماید.

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
میری 3 هفته 9 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،همان مقداری که هست تعلق میگیرد،و باید به دادگاه خانواده یا اداره ثبت مراجعه نمایند.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse