باسلام بنده دادخواستی دردیوان عدالت اداری دارم تاریخ برسی 30

پرسش

باسلام بنده دادخواستی دردیوان عدالت اداری دارم تاریخ برسی 30اردیبهشت اعلام شده بود ازتاریخ فوق هرچه باپیامک تماس میگیرم جواب میدهند دروضعیت رسیدگی میباشد لطفاراهنمایی بفرمایید چگونه میتوانم ازوضعیت پرونده ام اطلاع حاصل کنم متشکرم

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
مهرداد 1 هفته 11 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باید حضورا به شعبه مراجعه کنید

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse