باسلام.ملکی درفردیس کرج قولنامه ای حدودده …

پرسش

باسلام.ملکی درفردیس کرج قولنامه ای حدودده سال پیش خریده ام دولت اعلام کرد که برای سند اقدام کنید ماهم اقدام کردیم وهمه مراحل راطی پشت سرگذاشتیم ودرآخراداره ثبت به ما گفت هشت متر اضافه بنا دارید وهیچ راهی نیست لطفا من راراهنمایی کنید متشکرم .

1 هفته 10 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام،درمورد چه موضوعی راهنمایی می خواهید دقیقا،اگر مشکلی وجود دارد برای گرفتن سند باید مشکل را رفع نمایید.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse