باسلام من باماشین تصادف کردم بیمه حداکثر7 ملیون

پرسش

باسلام من باماشین تصادف کردم بیمه حداکثر7 ملیون پرداخت کرد درصورتی که خسارت ماشین 15 ملیون است ایا شکایت کیفری بهتراست یا حقوقی زود پرداخت می شود

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
کاظم 3 هفته 9 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،باید بقیه پول را از خود شخص بگیرید و شکایت کیفری بهتر است ولی شما باید حقوقی اقدام نمایید..

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse