باسلام.من در تاریخ۱۳۹۳/۵به جرم حمل مواد(نیم گرم هرویین)گرفتن

پرسش

باسلام.من در تاریخ۱۳۹۳/۵به جرم حمل مواد(نیم گرم هرویین)گرفتنم.وبعد پنج روز زندان بودم.انگشت نگاری هم گرفتن.عکسم گرفتن.بعد از پنج روز رفتم دادگاه و صدو بیست هزار تومان جریمه ام کرد که پای پنج روز بازداشتم کم شد و فرداش ازاد شدم.ایا الان سو پیشینه میخوام بگیرم برام میزنه.

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
09130052765 1 هفته 13 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام.بله جز سو پیشینه شما می باشد

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse