باسلام واحترام .خواستم بپرسم که ایانهادوارگان یا سازمانی که ازطرف قاضی تجدیدنظرح

پرسش

باسلام واحترام .خواستم بپرسم که ایانهادوارگان یا سازمانی که ازطرف قاضی تجدیدنظرحکم به اعمال ماده ۱۱۱ درموردپرونده که صادرشده است و۲سال هم گذشته وهنوزحکم اجرانشده واعمال ماده ۱۱۱ انجام نشده است ایامیتواندحکم رااجرا نکنندیااینکه درحال حاظرقاضی اجرای احکام باگذشت زمان وفرجه قانونی که بایدبه خانده میداده چگونه بایدرفتاربکنددرموردپرونده فوق ممنونم ازراهنمایی خوبتان طاعات مقبول درگاه الاهی انشااله

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
salar.hasanloo1@gmail.com 3 هفته 9 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام.بعد صدور حكم قطعي مي بايست از اجراي احكام تقاضاي صدور اجراييه كنيد و فرصت محكوم براي پرداخت در اجراييه قيد شده است

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse