با سلام در یکی از شرکتهای فرودگاه به مدت 12 سال کار میکرد

پرسش

با سلام

در یکی از شرکتهای فرودگاه به مدت 12 سال کار میکردم بعد از 4 ماه دست به سر کردن اینجانب با من تسویه حساب کردن با توجه به اینکه قانون بیمه بیکاری 1 ماه است چگونه میتوانم از بیمه بیکاری بگیرم .

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
4725 2 هفته 17 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام،برای این موضوع باید با کارگزارهای بیمه تماس بگیرید.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse