با شرکتی معتبر قرارداد سرمایه گذاری دارم …

پرسش

با شرکتی معتبر قرارداد سرمایه گذاری دارم که

بابت دریافت سودها ۳۰ تا سفته ۱ میلیون دارم که در هر ماه سر رسید می شود

در قرار داد آمده است اگه ۳ دوره پرداختی پرداخت نگردد کل سفته ها به دین حال تغیر کرده و می توان اقدام کرد

از مرداد سال گذشته پرداخت نگردیده است

لطفا مراحلی که باید اقدام کنم برای اجرای سفته ها به اطلاعم برسانید ممنونم

2 هفته 12 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام،می توانید از طریق سفته ها در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تان اقدام نمایید و مطالبه وجه کنید اگر مالی داشته باشند می توانید توقیف نمایید اگر هم مالی نداشته باشند می توانند به صورت اقساط بپردازند.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse