بخشی از مهریه ام رو گرفته ام . پرونده هنوز بسته

پرسش

بخشی از مهریه ام رو گرفته ام . پرونده هنوز بسته نشده و تو اجرای احکامه اگه برای گرفتن بقیه مهریه ام اقدام کنم با قیمت روز شکایتم محسوب میشه یا با قیمت روز؟؟مهریه ام سکه تمام بهاره

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
Mobina 2 هفته 20 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،به قیمت سکه روز محاسبه می شود.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse