حکم مادر شوهر و پدر شوهر و شوهری که به زور موی عروس شون رو ا

پرسش

حکم مادر شوهر و پدر شوهر و شوهری که به زور موی عروس شون رو از ته کوتاه کنن چیه
من که ای توهین بهم شده باید چه شکایتی بکنم

و چه نتیجه ای برا اونا خواهد داشت

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
احمد 1 هفته 14 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،می توانید از انها به جرم توهین شکایت نماید.البته باید حتما مدرک داشته باشید.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse