درخصوص جرایم پزشکی …

پرسش

سلام . درخصوص جرایم پزشکی (جا گذاشتن گاز استریل در محل جراحی ) چگونه باید ادله خود را در پزشکی قانونی اثبات کرد ؟آیا نیاز به وکیل هست ؟ متشکرم

1 هفته 10 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام،اگر گازی در محل جراحی باقی مانده باشد با سونوگرافی و پزشکی قانونی اثبات می شود و زمان جراحی هم مشخص است که می توانید ثابت کنید این موضوع را.برای گرفتن وکیل هم انتخاب باخودتان می باشد.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse