درصورتی که شوهر دچار سندرم ژنتیکی ناباروری باشد و زن بعد از

پرسش

درصورتی که شوهر دچار سندرم ژنتیکی ناباروری باشد و زن بعد از ازدواج بفهمد آیا حق طلاق با زن است؟
اگر زن اقدام به طلاق کند میتواند مهریه اش را دریافت کند؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
سحر 2 هفته 12 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام،با اثبات این موضوع می توانند طلاق بگیرند در صورت طلاق مهریه تعلق میگیردولی اگر قصد فسخ نکاح را داشته باشید خیر مهریه تعلق نمیگیرد.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse