در دوران عقد هستم.و زنم درخواست مهریه کرده

پرسش

سلام.بنده در دوران عقد هستم.و زنم درخواست مهریه کرده و میخواهد جدا شود.ایا میتوانم با این که هنوز عروسی نکردیم درخواست بدهم که میخواهم با زنم زندگی کنم  به خانه ای که گرفتم بیاید؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
علی 2 هفته 12 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام،می توانید دادخواست الزام به تمکین دهید،البته درصورتی که همسرتان باکره باشند می توانند از حق حبسشان استفاده نمایند و تا زمانی که کل مهریه نگرفته اند تمکین نکنند.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse