سلام اگرکسی شکایت کنه ابلاغیش چند روزه میاد

پرسش

سلام

اگرکسی شکایت کنه ابلاغیش چند روزه میاد

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
شایان غروی 1 هفته 19 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. بستگی به شعبه، نوع شکایت،

    نقض داشته باشد یا خیر که نیاز به تصحیح شدن دارد و زمان می برد

    در قانون هم زمان مشخصی ندارد

    معمولا حداکثر 25 تا 30 روز طول می کشد

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse