سلام در صورتی که یک نفر خود را به عنوان صاحب یک مغازه معرفی

پرسش

سلام
در صورتی که یک نفر خود را به عنوان صاحب یک مغازه معرفی کند و بادریافت مبلغی (مبلغ 1.5 میلیون تومان) قول ارائه خدمات را بنماید ولی بعد از گذشت یک ماه همچنان ارائه خدمات را به هفته بعد موکول کند وبا درخوایت برگرداندن پول از برگرداندن آن امتناع نماید چه باید کرد؟ضمنا ایشان صاحب مغازه نمی باشند
متشکرم

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
محمد 1 هفته 13 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام.اگر رسيد يا قراداد منعقد شده طبق آن مي توان طرح دعوا كرد اما به صرف واريز وجه اصل بر عدم تبرع است.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse