سلام وقت بخير من در دفتري كار ميكردم (كاريابي)و نميدانستم

پرسش

سلام
وقت بخير
من در دفتري كار ميكردم (كاريابي)و نميدانستم ك مجوز ندارد،ثبت نام(گرفتن هزينه)و اعزام (معرفي نامه ب كارخانجات و…)ب عهده من بود،ك از اداره كار بازرس آمد و گفتندك دفتر بي مجوز است،صاحب كارم قول داد ك دنبال گرفتن مجوز برود و تا زمان گرفتن مجوز در زمينه ي كاري خودش ك خدماتي بود فعاليت كند،اما روز بعد باز ثبت نام و اعزام انجام داد،همكارم ك از روز قبل دفتر نيامده بود ب من گفت ك اداره كار گفته دفتر ٥شنبه پلمپ هست و اگ شما هم آنجا كار كنيد چون در جريان اخطار ما بوديد شما هم همكاري كرديد با اين آقا،همسر من هم گفت اگر مأمور تو رو ببره تا ثابت بشه ك شريكش نيستي طول ميكشه و اون موقع زندگي خانوادگيمون بهم ميريزه،من آنروز ٢بار از صاحب كارم تقاضاي رفتن كردم ك اجازه نداد احتمالا فهميده بود ك منم مثل همكارم قصد شكايت ب اداره كار را دارم(چون فهميد ك با همكارم تلفني صحبت كردم و ب من گفت ك اداره كار حكم پلمپ داده) از طرفي هم ترس داشتم ك با همسرم گلاويز شوند،چون چندروز قبل با يكي از ثبت نام كنندگان ،صاحب كارم دعوا كرد ك آن شخص ١١٠ خبر كرد،همه ي اينها باعث شد ك من گوشي دفتر و پولا ك مبلغش ٢٠٠-٣٠٠ تومن بود و كليد دفتر را در كشو گذاشتم و محل كارم را ترك كردم،حالا ب من پيام داده ك ازت شكايت كردم و شاهد دارم ك تو دخل را خالي كردي،درحالي ك اگ هدف من اين بود روزي ك دخل ١٩٠٠-١٨٠٠ و ميليوني بود اين كار را انجام ميدادم،و از طرفي هم وقتي اداره كار بودم يك نفر با خط ايشان ب من زنگ زد و خوشبختانه روي اسپيكر بود و مأموران اداره كار ك در جريان پرونده بودند ميشنيدند ك گفت اين آقا عصباني بوده و حرفي زده بياين صلح كنيد ك من گفتم ك تهمت زده صلح كنم؟و دقيقا از لحظه اي ك من دفتر را ترك كردم اين آقا آنجا را تعطيل كرد،اگر من دزد بودم چرا ايشان دفترش را تعطيل كرد؟

راهكارم چيه؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
RsNs 2 هفته 14 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،باید برای اینکه شما دزدی کرده اید مدرکی ارائه دهند وگرنه قابل اثبات نمی باشد.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse