سلام آیاداشتن خانه مشمول مهریه میشودآنهم خانه ای که دررهن با

پرسش

سلام آیاداشتن خانه مشمول مهریه میشودآنهم خانه ای که دررهن بانک است

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
سعید 2 هفته 17 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،خیر قابلیت توقیف ندارد.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse