سلام ايا چک برگشتي بعد از 7 سال خود به خود رفع سو اثر ميشه ي

پرسش

سلام ايا چک برگشتي بعد از 7 سال خود به خود رفع سو اثر ميشه يا بايد اقدامي انجام داد

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
علي 5 روز 13 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باید از طریق بانک برای سوء اثر پیگیری کنید

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse