سلام.بنده در موقع جاری شدن عقد پدر خانومم تو یه برگه حق طلاق

پرسش

سلام.بنده در موقع جاری شدن عقد پدر خانومم تو یه برگه حق طلاق از بنده گرفت به صورت دستنویس و۳شاهد امضا کردن.ایا با این برگه میتواند طلاق بگیرد؟در صورت غیر قابل اعتباربودن  ایا میتواند این برگه را قابل اعتبار کند و طلاق بگیرد؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
علی 2 هفته 17 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،باید حتما وکالتنامه به صورت محضری باشد درغیر اینصورت ارزشی ندارد.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse