سلام در معامله ای ثمن معامله که چک بوده پرداخت نشده و صاحب چ

پرسش

سلام در معامله ای ثمن معامله که چک بوده پرداخت نشده و صاحب چک فوت کرده و چون در سال ۷۷بوده با توجه به گذشت زمان ایا میشود برای فسخ معامله اقدام کرد؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
razi.ziya 1 هفته 12 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،خیر چون برای فسخ خیلی دیر است می توانید مطالبه وجه نمایید البته با نرخ روز!

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse