سلام.ده سال ازاخراج حقيرمي گذرد ديوان (شعبه بدوي چهارباروتجد

پرسش

سلام.ده سال ازاخراج حقيرمي گذرد ديوان (شعبه بدوي چهارباروتجديد نظر دوبار)دراين مدت آراي هيت حل ادارات كاراستان قزوين را نقض وبه به رعايت ماده 27 قانون ملزم ميدارد.اما هيت اهميتي نمي دهد.و راي قبلي را انشاءمي كند.سوالم اين است.آيا مي توان به دليل اطاله دادرسي دادخواست اعاده ي حيثيت به خاطرتنزل آبرووضرروزيان معنوي ازكارفرما شكايت كرد.باتشكر

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
a-torani 1 هفته 10 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام.اگر تصميمات ديوان عدالت اداري مورد بي توجهي قرار گيرد، رييس ديوان مي تواند تا مرحله حكم به انفصال مدير دستگاه اجرايي كه از اجراي حكم سرباز زده پيش برود. در واقع، عدم اجراي تصميمات صادره از محاكم قضايي و ديوان عدالت اداري اگر قطعيت پيدا كرده باشد تخلف محسوب شده و در مواردي حتي مي تواند به عنوان جرم شمرده شده و مشمول مجازات حبس باشد.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse