سلام زن بنده مدت 4 ماه است که منزل و بچهشیرخواره را رها کرده

پرسش

سلام زن بنده مدت 4 ماه است که منزل و بچهشیرخواره را رها کرده و دادگاه رای تمکین نیز به نفع بنده داده است الان ما به لا تکلیف مانده ایدم چه کا ر باید انجام بدهیم در ضمن زنم نیز مهریه را اجرا نگذاشته است
09148078417

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
keagineh 1 هفته 15 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام ،اقدامی نمی توانید انجام دهید ،و در صورت عدم تمکین نفقه به همسر شما تعلق نمیگیرد و دادگاه به شما اذن ازدواج مجدد میدهد.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse