سلام ما در یک اپارتمان زندگی می کنیم همسایه بالایی ما خیلی س

پرسش

سلام ما در یک اپارتمان زندگی می کنیم همسایه بالایی ما خیلی سرو صدا میکند و با وسایل وختلف به سقف می کوبد وبا تدجه به اعتراضات پی در پی ما هیچ اعتنایی نمی کند اگر شکایت کنیم اثری دارد ممنونم از شما ؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
مرضیه 1 هفته 18 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،اگر بتوانید ثابت نمایید بله می توانید شکایت مطرح نمایید.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse