سلام.ملک مشاعی میباشد که دارای 8سهم و به نام افراد …

پرسش

سلام.ملک مشاعی میباشد که دارای 8سهم و به نام افراد مختلف 1 سهم شخصی به نام (ع)رادرسال78 خریده ام وسند رسمی به نام بنده انتقال داده شده است وپدرم ذر سالهای 74 متصرف 1سهم خانم (الف) بوده که هنوز سند رسمی ان به نام پدرم انتقال داده نشده بوده که در زمان حیات تصرف خودرادر این سهم از دست داده است ضمنن پدرم در سال 93 فوت نموده است.حالا یکی از وارثین اقدام به طرح دعوی در دادگاه نموده است ودادخواست اثبات مالکیت مورث وابطال سند مالکیتی که اقای (ع)به من انتقال رسمی داده است را از دادگاه خواسته است  در صورتی که در سال 74 دعوی حقوقی  از سوی اقای (ع) به طرفیت پدر م در جریان بوده است  .که در جریان رسیدگی پدرم اظهار نموده است 1 سهم خانم (الف)را در اختیار دارم حالا سوال بنده این است وارثین سهم چه کسی را باید مورد دعوی قرار می دادن ومن چگونه از 1 سهم قانونی خودم دفاع کنم.متشکرم

2 هفته 19 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام.با توجه به اين كه سند رسمي يك سهم به شما منتقل شده با ارائه سند مالكيت رسمي خود را ثابت كنيد و هم چنين در املاك مشاعي طرح دعوي نسبت به يكي از مالكين كافي است و اجراي حكم نسبت به كل ملك است

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse