سلام : من يك مكانيك خودرو هستم و كارگاه متعاق به شخص ديگري م

پرسش

سلام : من يك مكانيك خودرو هستم و كارگاه متعاق به شخص ديگري ميباشد . گارگري دارم كه از سال 89 تا كنون براي من كار ميكرده و چهار سال اول با توجه به محصل بودن نيمه وقت كار ميكرده و پس از آن نيز بصورت دائم با قراداد شفاهي مشغول بكار بوده است ايشان را بيمه كردهام و حقوق و ديگر مزاياي وي را طبق قانون كار پرداخت نموده ام كه پرينت بعضي از حقوق هاي واريزي را نزد خود دارم . گارگرم بدون هيچ دليلي گارگاه را رها كرده و در اداره كار از صاحب گارگاه شكايت نموده و درخواست حقوق معوق و سنوات و مرخصي استفاده نشده و سنوات بازگشت بكارنموده است. هم اكنون بنده بايد پاسخگو باشم يا صاحب ملكي گارگاه ؟ در صورت اينكه خودم پاسخگو باشم چگونه پاسخ اداره كار را بدهم ؟ با تشكر

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
رضا اوليائي 2 هفته 11 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام،شما پاسخگو هستید و باید با مدارک و مستندات ثابت نمایید که حق و حقوق ایشان را داده اید مگر اینکه واقعا پرداخت نکرده باشید که در این صورت حتماباید پرداخت کنید.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse