سلام همسر برادرم با مردی در رابطه است ولی شماره ای ک با آن

پرسش

سلام
همسر برادرم با مردی در رابطه است ولی شماره ای ک با آن در تماس و پیام است بنام شخص دیگری گرفته آیا برادرم میتواند درخواست پرینت خط رابدهد

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
عسل 1 هفته 15 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،اول اینکه باید حتما مدرک داشته باشند تا بتوانند قاضی را قانع کنند تا دستور پرینت خط را بدهد و دوم اینکه چون خط به اسم شخص دیگری است اثبات این موضوع سخت است.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse