سلام وعرض ادب بنده یک سال پیش ۱۵عددگازفِر به فروشگاهی

پرسش

سلام وعرض ادب

بنده یک سال پیش ۱۵عددگازفِر

به فروشگاهی فروختم ایشان به من گفتندکه اجناس رابه انبارم ببروحواله کن تابه نام من آنجابماندتاهروقت خواستم بروم وبگیرم بنده اجناس رابه نام ایشان درانبارگذاشتم وبه فروشگاه ایشان جهت تسویه حساب رفتم وهیچ پولی به من ندادومن بازبرگشتم انبارتااجناسم رابگیرم وانباردارگفت به نام آقایxگذاشتیدنمیتوانیم پس دهیم مگراینکه اوبگوید الان بااین حواله انبارچکنم

زندگیم بربادرفته

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
reza 6 روز 13 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،خب چه مدرکی از شخصی که به اسم او در انبار گذاشته اید دارید؟

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse