سلام وعرض ادب خدمت شما مایک زمین راسال ۷۸خریداری نموده ایم و

پرسش

سلام وعرض ادب خدمت شما مایک زمین راسال ۷۸خریداری نموده ایم ودارای برگ واگذاری می باشد صاحب زمین فوت کرده حالاماباید ازتمامیه فرزندان امضابگیریم امافرزندان ان مرحوم می گویند۱۰میلیون بدهید تاامضا کنیم ماهم چنین مبلغی رانداریم حالا اگرما به دادگاه شکایت کنیم و وانها رامجهول المکان قلم دادکنیم ایا دادگاه برای ماامضا می کند این کار شدنی هست چه قدر طول می کشد

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
شیما 1 هفته 17 نمایش 0

پاسخ ها ( 2 )

  1. باسلام،بله می توانید اینکارو بکنید یا مجهول المکان هم معرفی نکنید به ادرس ورثه ارسال نمایید درصورتی که ورثه نیایند دادگاه خودش اینکارو برای شما انجام می دهد.

  2. باسلام خدمت شما ممنونم که خیلی زودپاسخ پرسش اینجانب رادادید باتشکر

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse