سلام وقتتون بخیر.در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت یکی از موارد

پرسش

سلام وقتتون بخیر.در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت یکی از مواردی که در این قراردادها ذکر میشود اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش از طرفین است. آیا این بند از قراداد
لطمه یی به طرفین میزند و آیا اسقاط خیار غبن فاحش از مسئولیت شخص خاطی کم نمیکند؟ به عبارت دیگر این بند آیا راه فرار برای شخص خاطی به وجود نمی آورد؟ سوال دیگر اینکه قبل از عبارت فوق در قرارداد ذکر شده که در صورت انجام نگرفتن بعضی از موارد طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت… آیا اینگونه فسخ با آنچه به عنوان خیار فسخ و اسقاط کافه خیارات است منافاتی ندارد؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
سید علی حسینی 2 هفته 12 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام،حق فسخ درچه مواردی داده شده است؟

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse